10. klasse

10. klasse

FP10Prøven efter 10. klasse, (FP10) består af:

  • dansk, skriftlig og mundtlig
  • matematik, skriftlig og mundtlig
  • engelsk, skriftlig og mundtlig
  • tysk, skriftlig og mundtlig (hvis valgt)
  • fysik/kemi, praktisk/mundtlig (hvis valgt) .

I 10. klasse kan man vælge at kombinere prøverne, så man aflægger 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og 9. klasses afgangsprøve (FP9) i andre.