Bestyrelse

Horne Efterskoles bestyrelse

Bestyrelsen ved Horne Efterskole er for 8 ud af 9 medlemmers vedkommende valgt på skolens repræsentantskabsmøde, et medlem er udpeget af ”Horne Højskoles og Efterskoles Elev- og Venneforening”. Hertil kommer en medarbejderrepræsentant og skolens ledelse, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor repræsentantskab og undervisningsminister.

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes ved henvendelse til Horne Efterskoles kontor på tlf. 98 94 93 22 eller på info@horne.dk.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmøder

Formand
Lars Høgh
Vicerektor, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus. Valgt første gang i 2016

 

Næstformand
Bodil Bolding

Sognepræst, Frederikshavn.
Forældre 2011-2012. Valgt første gang 2012

 

 

Birgitte Skov Sanden
Tekstilhåndværker
Medlem af Ansættelsesudvalget  
Opstillet af FDF, Nordvendsyssel Interessenetværk. Valgt første gang 2006.

 

Trine Birgit Jensen
Afdelingsdirektør, Spar Nord Hirtshals
Medlem af Økonomiudvalget. Valgt første gang 2008

 

 

Michael Rosengreen Christensen
Aalborg Portland Maskinmester - Kontrolrum
Medlem af fællesudvalget. Elev årgang 99-00 
Repræsentant for KFUM-spejderne Vest-Vendsyssel. Valgt første gang i 2013
 

John Axelsen
Ejendomsmester Hirtshals Boligselskab.
Opstillet af Horne KFUM Idrætsforening. Valgt første gang 2014

 

Martin Stenberg Christensen
Medlem af fællesudvalget.
Valgt første gang 2014

 

Mads Bolding Rasmussen
Elev 2011-2012 Formand for Horne Elev- og Venneforening. Valgt første gang 2014

 

Christian Olsen
Opstillet af FDF Nordvendsyssek Interessenetværk
Valgt 2019

 

 

Repræsentanter for skolens medarbejdere og ledelse

Mogens D. Jensen
Forstander
Horne Efterskole

Rikke Gori Christensen
Lærer
Valgt i august 2018.