Personale

Personale på Horne Efterskole

 

 

Her kan du få et overblik over "de voksne" på efterskolen:

  Mogens D Jensen  (MJ) Forstander, valgfag, morgensang 

 

 Rikke Gori Christensen (RG) Dansk som andetsprog, engelsk, hornePigeliv, valgfag

 Rasmus Hyttel (RH) Matematik, idræt,horneDrengeværelset, guitar, valgfag, IT, 

 Lisa Graugaard Arendrup (LA) horneAct, læsevejleder, dansk, engelsk, idræt

 Torben Uhrenholt (TU) horneXplorer, engelsk, tysk

 Martina B Rasmussen (MR) horneDance, tysk

 Carsten Morsbøl (CM) horneXplorer, matematik, fysik/kemi, hornefag, morgensang, vejleder

 Pernille Rohr Brink (PB) Matematik, tysk, vejleder, administrativ afdelingsleder

 Vibeke Vang(VV) Engelsk, naturfag, horneFoodlab

 Thomas Boll (TB) horneDrengeværelset, matematik, fysik,valgfag, idræt

 Julie Levorsen (JL) horneFoto, Dansk

 Martin Ottosen (MO) horneAct, matematik, historie/samfundsfag, hornefag, PR-ansvarlig

  Julie Ann Leavy (JAL) Engelsk, historie/samfundsfag, hornefag, valgfag

 Dennis Bergmos (DB) horneBasket

 Jette V. Svendsen (JS) Trivselskoordinator, rejsespecialist, rengøring

 Uffe Truelsen (UT) Køkkenchef, horneFoodlab, PR-ansvarlig 

 Luca Giovanni Tosto (LT) Køkkensouchef, horneFoodlab

Pernille Laursen (PL) Ernæringsassistent

 

 Sofie Nielsen Ernæringsassistentelev

 Ida Glæsner Berg Køkkenelev

 Charina Søvang Køkken og rengøring

 

 Gitte Bang Kirkedal (GK) Sekretær

 Anette Tietze (AT) Sekretær

 

 Morten Engbjerg (ME) Pedel

 Martin Baunwall Jensen (MBJ) Pedel