horneAktivisterne

horneAktivisterne

 

faget for nysgerrige sjæle, med en forandringsmager.. en iværksætter.. en idéudvikler.. en kaospilot.. spirende i maven

 

NB! FAGET ER SKIFTET FRA LINJEFAG TIL KURSUSFAG - INDHOLDET BLIVER DERFOR TILPASSET DET AFSATTE TIMETAL - VI NÅR DERFOR IKKE ALT DET, SOM HER ER LISTET OP.

 

Er det her noget, der tænder dig?

På horneAktivisterne vil du udvikle dig selv, dine evner og forståelsen af verden omkring dig. Sammen skaber vi rum, hvor du lærer at arbejde med at realisere ideer og projekter. Du lærer at søge viden, gå fra tanke til handling og at arbejde i læringsloop, hvor dine erfaringer og fejl bidrager til den videre proces.

Aktivisme er en handling som i samarbejde eller  opposition har til hensigt at skabe forandring.

På horneAktivisterne vil vi gennem samarbejde gå aktivt ind og bruge den energi som opstår mellem mennesker.  Vi vil eksperimentere med os selv, fællesskabet og den verden vi er en del af.  Vi vil aktivere vores nysgerrighed for at forstå forandringerne som sker omkring os og hvordan vi kan tage del i at forme dem. 

 

Et år som horneAktivist  

Sådan ser vores årsplan ud: 

 Stammen  

Vi starter ud med en overlevelsestur, hvor vi ryster os sammen og får sat barren godt højt i forhold til hvad vi kan tænke, sige og gøre. Herefter arbejder vi intenst med gruppedynamikker, teknikker til idéudvikling, konflikthåndtering og meget mere.

Tanken bag: Vi tror på at gruppen omkring os kan blive vores største læremester. Vi arbejder på at forstå vores egne og andres reaktionsmønstre. Forestil dig en situation hvor alle tænker og ønsker noget forskelligt….Hvad ser du?... Konflikt?.... Mangfoldighed?... Potentiale?

Inspiration: Kaospiloterne  Skoleskibet Georg Stage 

 

Handlingens kunst

Nu starter vi på vores første projekt. Vi tager afsæt i horneHjælp som er Hornes store indsamlingsprojekt, der de seneste år har indsamlet ca 200.000,- til de hjemløse gennem organisationen HusForbi. Er der nogle af de eksisterende horneHjælps-tiltag, som vi vil forbedre? - eller skal vi sætte helt nye projekter i gang?

Tanken bag: Vi gør hvad vi tænker, og tænker over hvad vi gør! Det er vigtigt at gå fra tanke til handling hvis vi vil være en del af bevægelserne i samfundet og gøre en forskel.

Inspiration: Skraldecafeen   Workaway

  

Oplevelsesmager

Nu skal vi starte nye projekter op fra bunden. I samarbejde med dygtige historiefortællere og ritualdesignere m.m. skal vi skabe oplevelser der forundrer og begejstrer. Sammen guider vi folks opmærksomhed hen mod det uventede, vækker følelser, overgår

forventninger og stimulerer sanser. Vi bruger hele efterskolen som vores forsøgskaniner - inden vi måske tester ideerne “ude i virkeligheden”

Tanken bag: Fremtiden tilhører dem der ikke er bange for at få beskidte hænder

Inspiration: Gåderum  Creatuals 

Fremtiden tilhører dem der ikke er bange for at få beskidte hænder

 

Fremtidens opfinder

Nu er det tid til årets hoved-projekt. I er nu i stigende grad med til at sætte rammerne for indholdet. Skal temaet for dette projekt kobles sammen med vores studietur? Eller peger projektet på et tæt samarbejde med Naturmødet, der foregår i Hirtshals i maj?  Måske peger vi helt nye steder hen?

Tanken bag: Fremtiden tilhører dem der ikke er bange for at få beskidte hænder, og sammen skal vi møde designere og opfindere, der er med til at skabe fremtiden. Vi skal søge inspiration i naturen, arbejde i fab lab, designe løsninger og teste prototyper.

Inspiration: Barcelona Fab Lab Blue economy

 

Rejsen

Verden ligger for vores fødder når vi skal til udlandet og møde mennesker med noget på hjertet, arbejde på projekter og lære hvordan det er at være i en anden kultur. Vi finder i fællesskab et rejsemål, som passer til det, der optager os mest. 

 

 

Sådan lærer vi

Vi går alle med en lille glød inden i os, der under de rigtige forhold kan blive til en flamme. På horneAktivisterne puster vi til den glød gennem de oplevelser og udfordringer du vil møde i løbet af året. Som horneAktivist undersøger vi verden med vores hoved, vores hjerte og vores hænder, og får derigennem et unikt kendskab til verden og os selv.   Derudover holder vi af variation, da vi mener det er sådan man lærer bedst, og du vil derfor møde læringsrum, der taler til dig på forskellige måder. 

Som horneAktivist arbejder du med at... 

●     Udvikle ideer

●     Lave projekter

●     Skabe oplevelser

●     Udforske samarbejder  

Med det i fokus, kan vi...

●      Eksperimentere og forstå hvad samfundet kalder på

●      Tage ansvar og forme et liv fyldt med overraskelser

●      Bidrage til en større helhed ved at lytte til vores egen stemme

●      Indgå i et højloftet læringsrum sammen med teamlederen, gæstelærere og de andre elever  

Du vil lære at...

●      Turde følge egne og andres ideer

 

●      Turde stå ved dine styrker og svagheder

●      Turde gøre det du ikke forventer af dig selv

●      Turde gå ud i verden med styrket selvtillid