En mor fortæller

Anja Jacobsen, mor til Julie fortæller om Horne Efterskole

På Horne Efterskole er der plads til alle…

Fra dag 1 var der en god stemning på Horne. Vi blev rigtig godt modtaget og lærerne er jo nærmest ens familie. De fordyber sig virkelig i den enkelte elev. ”Familiebegrebet” hvor eleverne er forpligtet på deres ”familie” er rigtigt godt, det modvirker klikedannelse og mobning. Det har Julie elsket rigtigt meget.

Fagligt niveau er hævet
Mobning accepteres ikke, i stedet lærer de at diskutere tingene og sammen løse problemerne Efter den første skole/hjem samtale tænkte vi ”Hold da op! De har så mange elever og alligevel er der så meget fokus på den enkelte elev!”. Efter 3 uger blev vi kontaktet af dansklæreren, som sagde at der var et problem. Julie har svært ved at læse og skrive samt almindelig forståelse. I alle årene i folkeskolen har vi påpeget Julies problemer uden virkning, her kunne de se det efter 3 uger!  Dansklæreren har også hjulpet os, så Julie nu endelig kan få en IT rygsæk. Det har kostet mange tårer, når lærerne har haft ringet, netop fordi jeg var rørt over, hvor meget de tager sig af Julie. Kvaliteten af undervisningen er simpelthen perfekt.

Julie har flere gange sagt, at her er der ingen der griner og nu tør hun godt række hånden op. Mobning accepteres ikke, i stedet lærer de at diskutere tingene og sammen løse problemerne. I folkeskolen gik Julie altid langs væggen – hun havde ingen veninder, men nu går hun midt i gangen. Det faglige er helt sikkert blevet styrket og hun har hævet sine karakterer. Allerede til jul bestemte vi, at hun skulle have et år mere på Horne og selvom det har kostet ekstra penge, er det hver en krone værd.

Det sociale
Hun kan nu fungere socialt mellem andre unge mennesker og har fået masser af selvtillid Forholdet mellem Julie og mig har ændret sig meget. Jeg har fået et helt andet syn på det. Rummeligheden på skolen har gjort rigtigt meget – her er plads til alle. Mange forskellige kulturer mødes og det har styrket rummeligheden. Julie har fået meget med fra Horne. Hun kan nu fungere socialt mellem andre unge mennesker og har fået masser af selvtillid. Det er bare så godt, at hun blev presset til at gå op i alle prøver i 9. kl. Nu er hun forberedt til næste år og hun har virkelig fået en idé om, at hun duer til noget. Hun har fået lyst til at gå i skole, hun knokler og hun kan nu se at det fungerer.
Alle burde komme på efterskole

Jeg anbefaler simpelthen Horne Efterskole til alle. Folkeskolen burde afskaffes efter 7. kl., så alle unge kunne få 2 år på efterskole. Det ville hæve det faglige niveau i Danmark.

Anja Jacobsen