Husorden

Horne Efterskoles husorden

Når 120 unge og 30 voksne skal fungere sammen, er der nødt til at være skrevne og uskrevne regler, som alle skal følge. 

Det er en vital del af Hornes pædagogik, at vi motiverer til selv at vise ansvar og tænke i helhed og samhørighed. Vores husorden er derfor simpel og let at manøvrere ud fra:

Du skal samarbejde

Horne er dit andet hjem, mens du er på efterskole. Hjemme kan man slappe af og føle sig tryg, og man behøver ikke altid ligne en million.

Derfor er den korte udgave af Hornes regler, at du skal være mod andre, som du vil have, de skal være mod dig;

Du samarbejder, hjælper til, viser hensyn, passer på tingene og er en god ven. Du gør en indsats for at dygtiggøre dig fagligt. Du deltager positivt og aktivt i undervisningen og skolens øvrige aktiviteter.  Du overholder aftaler og handler ud fra almindelig sund fornuft med respekt og hensyntagen overfor omgivelserne.

Vi forventer, at du samarbejder, hjælper til, viser hensyn, passer på tingene og er en god ven.

Seks enkle regler

Hvis du gør det til en krig at tolke regler, er Horne ikke en skole for dig.

Nedenstående enkle regler, skal du til enhver tid bare overholde.

Reglerne gælder hele døgnet hvad enten der er tale om skoletid eller fritid, og hvad enten du opholder dig på skolens område, er på ture med skolen eller er på vej til og fra skolen. Med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie skal disse regler altså altid følges:

• Mobning er ikke tilladt. Man må ikke være skyld i, at andre elever er kede af at være på skolen.  

• Sex er ikke tilladt. For at fællesskabet på gangen og værelset kan lykkes, er det ikke tilladt at have sex.  

• Tyveri er strafbart og kan blive politianmeldt.  

• Du skal være røgfri. Rygning er ikke tilladt på danske efterskoler. På Horne ser vi el-cigaretter som en del af en uønsket rygekultur, så de er omfattet af forbuddet.

• Du må ikke drikke alkohol. Du må hverken drikke eller opbevare øl, Spiritus eller lign. under opholdet på Horne. Du må selvfølgelig heller ikke komme påvirket tilbage fra weekend.  

• Du må ikke være påvirket af stoffer. Du må ikke indtage eller være i besiddelse af hash eller andre euforiserende stoffer af nogen slags. Heller ikke i weekender eller ferier. Ved begrundet mistanke kan vi forlange at du bliver testet for at rydde tvivlen af vejen.

 

Konsekvens

Ved overskridelse af reglerne har du sat dit ophold på Horne Efterskole på spil og hjemsendelse kan blive konsekvensen.