Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

I Dansk som andetsprog arbejder vi på mindre hold, hvor vi fokuserer på den enkelte elev, og arbejder ud fra, hvilke forudsætninger hver især harDe centrale

kundskabs- og færdighedsområder er:

  • Kommunikative færdigheder
  • Sprog og sprogbrug
  • Viden om sprogtilegnelse og egen læring
  • Sprog, kultur og samfundsforhold.

I undervisningen lægges der vægt på forskellige læringsstrategier, både læringsstile og cooperativ learning bliver brugt aktivt for at højne læringen.

Eleverne har mulighed for at arbejde grundigt både mundtligt og skriftlig, og få individuel vejledning.

Ligeledes arbejdes der meget med kultur- og samfundsforhold. Der er vigtigt, at eleven får brugt det danske sprog aktivt i samarbejde med andre.

Den enkelte elev går til almindelig afgangsprøve (FP9), hvis forudsætningerne er til det.

inklusion