Familien

Familien

Familien er det faste holdepunkt og dermed ikke noget, man vælger til eller fra. Familien er elevernes trygge base, hvor der er plads til det lille og nære fællesskab. Der er plads til fordybelse, refleksion og dialog om forskellige emner som tilhører et efterskoleophold. 

Familien består af 16-18 elever og 2 familielærere. Den er konstrueret på tværs af skolens rammer, i et miks af drenge og piger. Dette for at skabe en samhørighed, som medvirker til et mangfoldigt og inspirerende efterskoleliv.

Ved et ugentligt familiemåltid og efterfølgende familiemøde vil der veksles mellem aktuelle emner, evt. konfliktløsning, aktiviteter og planlægning af weekender og arrangementer mm.

Familien er elevernes trygge base, hvor der er plads til det lille og nære fællesskab.

Overordnet 

 • Samhørighed
 • Ejerskab
 • Samtale
 • Indflydelse og medbestemmelse
 • Respekt
 • Ansvar og pligt
 • Fællesskabet defineres af eleverne

 

Familielærerens funktion

Familielærerens opgave er at være familieelevernes primære voksen, som tager de ovenstående temaer op til refleksion og dialog i den enkelte familie. Dette for at emnerne perspektiveres både i forhold til skolens dagligdag, men også i tilknytning til en demokratisk/samfundsmæssig vinkel. De øvrige faglærere informerer familielæreren i aktuelle situationer. Familielæreren er ligeledes kontaktpersonen mellem skole og hjem. 

Forældrekontakten er central fra dag et og løbende gennem skoleåret.

 • Eleverne skal mærke, at familielæreren vil dem
 • Samtale med den enkelte elev, hvor elevens målsætninger, forventninger, styrker/svagheder etc. belyses
 • Familielæreren er rollemodel for eleverne
 • Positivt og anerkendende fokus på eleverne