Læring i samspil

Læring i samspil

Efterskolen er et samfund i samfundet

Efterskole rummer læring både i og udenfor timerne.

Uden at det føles som belæring er hverdagen med til at forme og udvikle eleverne på alle livets områder

Derfor er læring et samspil mellem lærere, forældre og elever, der afhænger af at alle udfylder deres funktion.

Lærerne er ikke forældre, men er voksne rollemodeller, eleverne kan spejle sig i, blive anerkendt og udfordret af.

 

Vigtige dannelseselementer er også elevindflydelse og demokratisk dannelse.

Hornetinget og de månedlige stormøder er elevdemokrati i praksis, hvor alt kan diskuteres - og bli'r diskuteret.

Lærerrollen handler om at være modvægt og stå fast, men også om at fornemme, hvornår fællesskabet er stærkt nok til at revidere regler og rammer uden at gå på kompromis med de grundlæggende værdier.