Værdibaseret skole

Værdibaseret skole

Horne er en værdibaseret skole, der lige siden starten i 1891 har hentet sine værdier i det kristne livs- og menneskesynHvorfor fastholder vi kristendom?

Kristendom rummer nogle menneskelige kerneværdier, som er værd at fastholde som værdigrundlag og som ramme og retning for skolens holdninger og handlinger.

Medbillede og modbillede i morgensangen
Kristendom er dermed ikke et læringsfag, der afsluttes med en prøve, men balancerer kundskab, livsoplysning og historiefortælling i morgensangen: Hermed bliver kristendom billedbaggrund - eller referenceramme - og beriger morgensangstemaerne både som medbillede og modbillede.

Prøvefritagelse
Derfor er skolen fritaget for prøve i kristendom. Så længe faget handler om at bestå en prøve, er det prøven og ikke indholdet, der er i fokus. Og det er ikke meningen med noget fag, heller ikke kristendom.

Horne er en kulturåben skole, også når det gælder livsgrundlag.

Kulturåben værdidebat
Horne er en kulturåben skole, også når det gælder livsgrundlag.
Derfor står kristendom ikke alene på skolen, men perspektiveres i forhold til andre religioner, ateisme og værdirelativisme for at berige diskussionen om livsfilosofi og skabe større grundlag for elevernes refleksion.

- Og det gør debatten rigtig spændende.