XPmanifest

Hvorfor horneXplorer?

Vi tror, den verden der ligger foran os, er væsentlig forskellig fra idag. På samme tid vil vi i større og større grad hænge sammen som globalt fællesskab, men også konkurrere og slås og bekrige hinanden i jagten på råstoffer og rigdom. For i det lange løb vil vi ikke kunne fastholde, at 10% af verdens befolkning konsumerer 90% af ressourcerne. Heller ikke vil vi, som beboere på samme jord, kunne overleve, hvis verdens fattige lande udvikler et ressourceforbrug mage til vores. Og endelig, eller måske som det mest grundlæggende, vil vi ikke kunne opretholde vores medmenneskelighed og sociale indstilling, hvis ikke vi genfinder
et bæredygtigt livsgrundlag.

Som knapheden og konkurrencen tiltager, vil vi trampe på hinanden, hvor vi burde tale med hinanden, og stjæle fra hinanden, hvor vi burde støtte hinanden.

Derfor er der brug for en ny generation unge, der ikke frygter andre mennesker eller religioner, og som ikke kun lever for at realisere sig selv og score kassen, men som ser en storhed i ligeværd trods kulturel forskellighed, og som i praksis - i politik og økonomi - skaber menneskeligt ligeværd og global bæredygtighed.

Vi tror, den verden der ligger foran os, er væsentlig forskellig fra idag

Det er en sådan tænkning og livsindstilling, vi gerne vil motivere og diskutere på XP. - Ikke for at ensrette, men for at ruste en ny generation unge til at turde tænke i værdighed for alle mennesker, og se en større fremtid end grådighedskulturen og populismen. Uanset politisk overbevisning tilbyder XP en global samfundsundervisning, som matcher en global tid, og som ikke kun er teori, men som tilbyder kulturoplevelser i øjenhøjde - i Berlin og i Afrika, blandt nydanskere og gammeldanskere, og i nærmiljøet og i storbymiljøer.

Uanset om du skal i gymnasiet eller på teknisk skole, vil erfaringerne og oplevelserne fra et år på XP på Horne Efterskole gøre verden større, fremtiden lysere, og mennesker omkring dig mere værdifulde.