Niveaudeling

Niveaudelt undervisning på Horne Efterskole

På Horne Efterskole spiller det faglige en stor rolle. Det er vigtigt at lære! Og det er vigtigt at forstå, at vi hver især lærer i forskellig hastighed

På Horne har vi derfor niveaudelt undervisning på alle de adgangsgivende prøvefag:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Tysk
  • Fysik/kemi

Vores erfaring fortæller os, at vi på den måde sender de unge videre med troen på sig selv og troen på, at de kan!

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt fra den tidligere skole, og giver mulighed for at flytte eleven til et andet niveau undervejs, såfremt et andet niveau passer bedre.

Dansk, matematik, engelsk, tysk

Dansk, Matematik, engelsk og tysk er niveaudelt i 4-6 niveauer ud fra elevernes standpunktskarakterer fra den tidligere skole.

Holdstørrelsen er tilpasset, så de svageste har mindst hold og de stærkeste større hold. 

De store hold deles i praksis op i mindre i gruppearbejde og emnearbejder, så den enkelte motiveres og udvikles mest mulig.

Dansk som andet sprog
I dansk har vi oprettet et særligt hold for dem, der har dansk som andetsprog.

DANSK SOM ANDETSPROG

På dette hold vil der blive undervist efter læringsstilsprincipperne. Eleverne skal til afgangseksamen FP9 og FP10 præcis på samme vilkår som normalt, dog har eleverne flere timer, og får derved en grundigere gennemgang af pensum, grammatik og skriftlige opgaver

Naturfag (9. klasse)
Naturfag niveaudeles i 2-3 nogenlunde lige store hold.

Fysik (10. klasse)   
Fysik i 10. klasse niveaudeles på baggrund af 9. klasses karakterer i 2-3 hold.

Kreative fag
I de kreative fag er der større effekt af at være sammen. At spille, male og filosofere har gavn af at ske på kryds og tværs af niveauer. Musik, kunst og ord kan være genial og smittende uden at være teknisk avanceret. Det swinger bare. Derfor er kreative fag ikke niveaudelt.