Bestyrelse

Horne Efterskoles bestyrelse

Bestyrelsen ved Horne Efterskole er for 8 ud af 9 medlemmers vedkommende valgt på skolens repræsentantskabsmøde, et medlem er udpeget af ”Horne Højskoles og Efterskoles Elev- og Venneforening”. Hertil kommer en medarbejderrepræsentant og skolens ledelse, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor repræsentantskab og undervisningsminister.

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes ved henvendelse til Horne Efterskoles kontor på tlf. 98 94 93 22 eller på info@horne.dk.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmøder

 

Martin Stenberg Christensen
Formand
Valgt første gang 2014, senest genvalgt 2020 

Næstformand
Bodil Bolding

Sognepræst, Vodskov
Forældre 2011-2012. Valgt første gang 2012, senest genvalgt 2020

 

 

Birgitte Skov Sanden
Tekstilhåndværker
Medlem af Ansættelsesudvalget  
Opstillet af FDF, Nordvendsyssel Interessenetværk. Valgt første gang 2006, senest genvalgt 2018

 

 

Kurt Bærentsen
Efterlønner, tidl. afdelingsdirektør, Spar Nord.
Valgt i 2020

 

 

Michael Rosengreen Christensen
Aalborg Portland Maskinmester - Kontrolrum
Medlem af fællesudvalget. Elev årgang 99-00 
Repræsentant for KFUM-spejderne Vest-Vendsyssel. Valgt første gang i 2013, senest genvalgt 2018
 

 

 

Camilla Haderup Nielsen
Freelance Multimediedesigner og E-Konceptudvikler
Tidl. elev på Horne
Valgt 2020

 

Mads Bolding Rasmussen
Elev 2011-2012 Formand for Horne Elev- og Venneforening. Indtrådt i 2014

 

 

Christian Olsen
Opstillet af FDF Nordvendsyssel Interessenetværk
Valgt 2019

 

 

Repræsentanter for skolens medarbejdere og ledelse

Niels Christian Sunesen
Forstander
Horne Efterskole

Laust Michelsen
Lærer
Valgt i januar 2020