Horne 125 år

Horne 125 år

I 2016 markerer vi Hornes 125 års jubilæum som kostskole ved en række begivenheder. 

Skolen har i den forbindelse blandt andet fået sin egen signatursang;

Mødets Magi

Ved elevstævnet i september 2016, blev jubilæet markeret sammen med skolens tidligere elever og lærere.

 

Her følger bestyrelsens formand, Thorkild Rams´tale fra elevstævnet i september 2016:

"125 år er lang tid. Og når man står her og ser tilbage, så ruller der billeder ind, som understreger, at den tid Horne Efterskole har eksisteret faktisk er en forandrings tidsalder, med en utrolig udvikling.

Skolen blev først grundlagt som Horne højskole, så en periode bar den navnet Horne Høj- og efterskole, derefter kort Horne Ungdomshøjskole, efterfølgende Horne Ungdomsskole og nu siden 2007 Horne Efterskole. Men uanset navnet; en skole der altid har arbejdet for og med unge mennesker.

Da grundstenen til Horne Højskole blev lagt i 1891 regerede konseilspræsident JBS Estrup Danmark med provisoriske love.

Venstre og Højre stredes om magten, og socialdemokratiet var knap nok opfundet. Christian IX var konge, allerede en ældre herre, men han skulle blive endnu ældre.

For det er kun mennesker der tror på fremtiden, der planter træer. Og vi tror på, at der også i fremtiden er brug for en skole som Horne

Ved skolens 10 års jubilæum, kom så det politiske systemskifte. Og det blev stadfæstet, at en regering ikke kan regere med et flertal i folketinget imod sig. Jeg er sikker på, at i undervisningen på Horne Højskole har man talt om denne revolution, og jeg tror, man har klappet og hilst de nye tider velkommen.

Skolen var 25 da kvinderne fik valgret. Det har sikkert været drøftet i timerne her på skolen, om det nu også var en god idé. Gad vide om de vendsysselske karle også har klappet her. Der var trods alt langt til hovedstadens aktive kvinder.

Da 2. verdenskrig rullede ind over Danmark kunne Horne fejre sit 50 års jubilæum og her i skolens have har eleverne kunnet se hvordan tyske flyver lettet fra lufthavnen i Aalborg, nu også var på vej mod Norge for at undertvinge landet.

Og endelig da Beatles-kulturen ramte Danmark kunne Horne fejre 75 års jubilæum. Det satte spor. I hvert fald på billederne fra de tidlige halvfjerdsere kan man se, at beatleernes hårmode nu har angrebet såvel elever som lærere på skolen. 

I forbindelse med skolens jubilæum har jeg bladet tidligere jubilæumsskrifter igennem, og det har slået mig hvor mange mennesker, der gennem årene har haft en tilknytning til dette sted. Det gælder ikke kun elever som jer, men også ansatte, bestyrelser og repræsentantskab.

Mon ikke vi taler om i nærheden af 12.000 mennesker. Det er mange og for dem havde det arbejde der er udsprunget her værdi. Og for dem kom Horne til at betyde noget også i levet fremover. 

vi er her ikke mindst fordi vi hele tiden skal gøre vores omverden opmærksom på, at relationen mellem lærer og elev er en af de mest personlighedsudviklende relationer der findes

Men hvorfor er vi her som fri skole. Ja vi er her ikke for at være et tilbud alene for de riges børn, som vi ser det i de engelske kostskoler. 

Vi er her for at være et tilbud til alle unge mennesker i vores landsdel men også unge mennesker i resten af Danmark.

Vi er her fordi vi hele tiden med vores overskuelige størrelse skal turde gå nye pædagogiske veje, og vi er her ikke mindst fordi vi hele tiden skal gøre vores omverden opmærksom på, at relationen mellem lærer og elev er en af de mest personlighedsudviklende relationer der findes.

Men vi er her også fordi vi også skal være til inspiration for den offentlige skole. For gennem tiden har den frie skole inspireret og udviklet den offentlige skole. 

I årene har mange nye generationer overtaget ansvaret for skolen.

Nye forstandere, nye lærere og medarbejdere og bestyrelser. Altid med den forpligtelse, at føre skolen videre, fortsat at udvikle den til et aktiv for de unge der kommer her, men også et aktiv for det lokalsamfund skolen er en del af. 

Til tider har nye generationer skulle tage livtag med tidligere generationers forståelse af skolen. Men når vi står her efter 125 år, så synes jeg det er rimeligt at konkludere, at disse løbende generationsskifter i skolens historie er lykkedes. 

I øjeblikket er vi på toppen, vi har en skole der fremstår toptunet. Sådan har det ikke altid været. Når man læser jubilæumsskrifterne så ser man, at der også i Hornes historie har været bølgedale. 

I haven foran spisesalen står bestyrelsen lind. Den blev plantet i 2008 efter et arbejde der havde fokus på at nytænke og reformulere Horne Efterskoles vision og mission.

Når bestyrelsen valgte en sådan symbolsk handling, var det for at markere, at vi stadig er her og at vores generation ligesom de foregående skal kæmpe for, at der også er en skole på Horne bakke at levere videre til næste generation.

For det er kun mennesker der tror på fremtiden, der planter træer. Og vi tror på, at der også i fremtiden er brug for en skole som Horne. 

Jeg vil gerne slutte med at citere fra en af mine favoritsommersange: Septembers himmel er så blå, som også er blevet sunget tidligere i dag. 

At flyve som et forårsfrø

for sommer blomst at blive

Er kun at visne for at dø

Kan ingen frugt du give

Hvis modenhedens milde magt

af livet selv du lærte

Da slår bag falmet rosendragt

dit røde hybenhjerte

Jeg glæder mig hver gang jeg kommer til Horne over at mærke, at det projekt som andre påbegyndte og kæmpede for før os, ikke er endt som et forårsfrø uden frugt, men lever stærkt med et rødt bankende hjerte.

For når man træder ind på skolen så mærker man, at her arbejdes der med nærvær og samvær, uddannelse og ikke mindst dannelse.

Det var det Horne blev sat i verden for og det er også Hornes berettigelse fremover!

Nu vil jeg bede forsamlingen med mig udråbe et trefoldigt leve for vores skole:

Horne Efterskole længe leve!"