Projektet

Projektet

Horne Efterskole samler ind til en Grundfos Lifelink vandpumpe til skole i Tanzania

Målet er at indsamle 250.000 kr. der skal gå til en vandpumpe ved vores venskabsskole ”Karaseco” i Tanzania.

7 dage - 145 elever - 20 voksne og målet om at få en lidt bedre verden i morgen end den vi havde i går!

Projektbeskrivelse

Siden 2010 har Horne Efterskoles kulturlinje horneXPlorer hvert år gået i skole 14 dage på venskabsskolen Karagwe Secondary School (i det følgende kaldet Karaseco) for at lære om kultur og hvad det vil sige at være ung i Afrika. I april i år inviterede Horne 8 lærere og elever på genvisit, og nærværende projekt er en fortsættelse af det venskab, som er opstået mellem de to skoler ud fra en tænkning om at lade vores teknologi, engagement og økonomi komme andre til gavn og dermed bygge bro mellem mennesker.Karaseco ligger i det nordvestligste hjørne af Tanzania, på grænsen til Uganda i nord og Rwanda i vest. Skolen er startet i 1977erne af den lutherske kirke ELCT og har i dag 600 elever. Ved siden af skolen åbnes i 2016 et university college med landbrug som fagområde og desuden ligger der en primary school med 500 elever 1 km fra Karaseco. Der bor ca. 1000 mennesker i lokalområdet, primært lærere, handlende og bønder. De får i dag alt vand via regnvand, der gemmes i store cementtanke, som fyldes to gange årligt i den lille og den store regntid. I tørre perioder løber skolen tør for vand, og undervisningen må indstilles for at hente vand i en bæk 3 km fra skolen. Hele samfundet vil derfor have stor glæde af en Grundfos Lifelink, der henter grundvand via solenergi og med lav fast literpris sælges til alle, både elever og lokale folk. 

 

Vand som gennemgående tema 

Horne Efterskole har tilrettelagt undervisningen med vand som emne i efterårets naturfagsuge (U39) og bruger uge 46 som et gigantisk indsamlingsprojekt, hvor hele skolen laver alle mulige indsamlingsprojekter, lige fra at arbejde en dag hos mormor til loppemarked, skydetelt, musical, koncert og stor festaften for alle, der er vild med fisk og musik. Undervisningen i temaugen handler om projekttilrettelæggelse, fundraising, kulturforståelse og naturvidenskab.    

Finansiering 

Projektet får hjælp af en række lokale partnere, der støtter op om ideen og leverer friske råvarer, samt af Grundfos, der er teknisk konsulent og Trans Africa Water, som er projektkoordinator i Tanzania. Den økonomiske ramme er sat til 250.000 DKR baseret på Grundfos’ erfaring fra etablering af Lifelink talrige steder i Afrika. I detaljer består projektet af følgende elementer:

Projekteringsfase efterår 2015

0,-

Fundraising Horne Efterskole U46

250.000,-

Borehul etablering (december-januar 2015/16)

100-150.000,-

Solenergi (januar 2016)

30.000,-

Betjeningshus                                (februar 2016)                                

30.000,-

SQflex pumpe(januar 2016)

15.000,-

Øvrige omkostninger (februar 2016)

25.000,-

Projekt i alt

250.000,-

 

 Indvielse

Indvielsen planlægges som en stor festdag for hele landsbyen, mens XP er på Karaseco i marts 2016. XP er i forvejen kendt i landsbyen gennem årlige besøg de sidste 5 år, og festdagen planlægges i samarbejde mellem Karaseco, ELCT, den lokale katolske kirke og XP (Horne Efterskole).

På forhånd tak!

Vi vil på forhånd sige tak til lokale virksomheder og Grundfos for al støtte, og vi glæder os til et samarbejde, der rækker ud over os selv og som kan være med til at skabe samhørighed og kulturel forståelse mellem årets Horneelever og lokalsamfundet i og omkring Karaseco, Tanzania.

 

For yderligere information:
Grundfos LifeLink http://www.grundfos.com/market-areas/water/lifelink.html
Karaseco http://www.karagwe-diocese.org/EN/institutions/karagwe-secondary-school.html
TransAfrica Water http://www.transafricawater.com
Horne Efterskole http://www.horne.dk
Carsten Morsbøl, projektkoordinator etablering, 29829242, cm@horne.dk
Uffe Truelsen, projektkoordinator indsamling, 26130583, ut@horne.dk