Personale

Personale på Horne Efterskole

 

  Niels Christian Sunesen (NCS) forstander, morgensang. E-mail: ncs@horne.dk

  Rasmus Hyttel (RH) viceforstander, matematik, idræt, horneDrengeværelset, IT

Helene Knudsen (HK) dansk, engelsk, remix, horneDance, diy

 Torben Uhrenholt (TU) horneXplorer, engelsk, tysk

 Carsten Morsbøl (CM) horneXplorer, matematik, fysik/kemi, morgensang, vejleder

 Vibeke Vang(VV) engelsk, naturfag

 Thomas Boll (TB) horneDrengeværelset, matematik, fysik,valgfag, idræt

 Julie Levorsen (JL) horneFoto, Dansk, Krea

 Julie Ann Leavy (JAL) engelsk, historie/samfundsfag, valgfag 

 Laust Michelsen (LM) engelsk, dansk, musik, fællessang m.m

Nikolaj M Hummelmose (NH) horneSurvival, horneDrengeværelse, matematik, historie/samfundsfag, idræt

Jakob Toftegaard Knudsen (JK) horneMusik, dansk, matematik

Tune Winter (TW) horneVisual, dansk, matematik, idræt

 Philip Stobbe (PS) dansk, matematik, remix

 

 Jette V. Svendsen (JS) trivselskoordinator, rejsespecialist, rengøring

 

 Allan Vinther Granfeld (AV) køkkenleder, horneFoodlab

 Luca Giovanni Tosto (LT) køkkensouschef, horneFoodlab

 Pernille Laursen (PL) køkkenhorneKonditori

 Nikoline Bøgeskov Jørgensen ernæringsassistentelev

 Charina Søvang rengøring

 Kim Astrup Larsen køkken og rengøring

 

 Gitte Bang Kirkedal (GK) sekretær

 Anette Tietze (AT) sekretær

 

 Morten Engbjerg (ME) pedel

 Martin Baunwall Jensen (MBJ) pedel

 Erik Andersen (EA) pedelmedhjælper