Værdigrundlag

Horne Efterskoles værdigrundlag

Bilag til Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Horne Efterskole

Horne Efterskole bygger på et kristent livs- og menneskesyn:

  • Den kristne grundfortælling er medbillede og modbillede i skolens liv
  • I skolens liv mødes den enkelte med respekt, omsorg og en forventning om vilje til fællesskab
  • Fællesskabet åbner i samvær og undervisning for livets muligheder og bidrager dermed til den enkeltes valg i tilværelsen

Horne Efterskole er en kulturåben skole:

  • Skolen er åben for alle unge uanset kulturel, etnisk, social og religiøs baggrund
  • Skolen har kulturmødet i centrum såvel lokalt som globalt
  • På skolen beriges fællesskabet af forskellige kulturer, livsanskuelser og holdninger, der giver videre perspektiv for den enkelte

Horne Efterskole har livsoplysning som en bærende tanke for hele skolens virke:

  • Skolen skaber rum for menneskelig modning og faglig fordybelse
  • Skolen fokuserer i sit virke på demokrati, samtale og dialog mellem mennesker
  • Skolen arbejder målrettet med færdigheder og viden i forhold til den enkelte elevs dannelse og uddannelse

Vedtaget i bestyrelsen 2015