Læsevejledning

Læsevejledning

Vi lever i et samfund med stor skriftlighed, og læsning er derfor en vigtig kompetence.

Vi har brug for at kunne afkode og forstå et bredt udsnit af teksttyper for at få det optimale udbytte af vores læsning.

Samtidig er det i mange sammenhænge et krav, at vi kan formulere os på skrift.  

Læsevejledning på Horne foregår både på individuelt niveau, i mindre grupper og på klasseniveau. Vi vejleder bredt ift. ordblindhed, læsehastighedstræning, strategier ift. læseprøven og skriftlig fremstilling. Konkrete aktiviteter i læsevejledningen:

 

• Støtte og vejledning ift. dysleksi. Vi støtter dig i at komme godt i gang med IT-kompenserende hjælpemidler, og i det omfang det er muligt, støtter vi dig også med læseudviklende undervisning. Du kan endvidere få hjælp og støtte ift. lektielæsning og afleveringer. Dette gør sig både gældende i læsevejledningen, faget horneXtra og i den daglige lektiecafé

• Støtte og vejledning ift. til skriftlighed gennem en genrepædagogisk tilgang. Gennem visuelle stilladser, der fokuserer på form og sprog, kan læsevejledningen hjælpe dig til at blive en bedre skribent. Der er mulighed for at få hjælp inden for alle danskfagets genrer. I klasserne udbydes der også jævnligt kurser i et udvalg af de skriftlige genrer.

• Støtte og vejledning i at blive en hurtigere og bedre læser. Her er fokus ofte rettet mod grundskolens læseprøver. Vi forbedrer læsehastighed og har fokus på at afprøve de forskellige strategier, som læseprøven kræver.